Nikola Bartůšek

Nikola Bartůšek se narodila v Českých Budějovicích a vyrůstala v mezinárodním prostředí, dnes aktivně hovoří pěti jazyky. Je migrační socioložkou s bohatými praktickými zkušenostmi z oblasti nelegální migrace a azylové politiky. 

Je absolventkou rakouské univerzity Johannese Keplera v Linci a finské Tamperské univerzity. Po studiích v Rakousku a Finsku se zaměřila na analýzu a řešení problémů spojených s migrací, což jí umožnilo působit jako odbornice v této oblasti v Rakousku během vrcholné migrační krize v roce 2015. 

Její práce jako migrační socioložky zahrnuje spolupráci s cizineckou policií na deportech do země původu pro lidi, kteří nemají nárok žádat o azyl v EU, přestože se do střední Evropy dostali přes často osm zemí schengenského prostoru.

Nikola vnímá pašeráctví a převaděčství jako organizovaný zločin, který se musí vyřešit na celoevropské úrovni. 

Zájem o politiku a odborné znalosti ji přivedly ke vstupu hnutí Přísaha, ve kterém se stala předsedkyní krajské organizace v Jihočeském kraji.

Následně prošla celostátními primárními volbami a s tímto mandátem kandiduje do Evropského parlamentu s prioritou zajištění bezpečnosti a ochrany vnějších hranic EU.

Nikola dlouhodobě klade důraz na nutnost obrany suverenity členských států a vystupuje proti nesmyslným opatřením, která by mohla znevýhodňovat české občany a firmy v mezinárodním měřítku.

Je zastáncem návratu Evropské unie ke kořenům s důrazem na ochranu národní politiky a suverenity. Její angažmá v evropské politice přinese zlepšení situace v oblasti migrace, bezpečnosti a ekonomické stability. 

Jako matka a profesionálka, která má jak akademické vzdělání, tak nepopiratelnou dlouhodobou zkušenost z první linie, Nikola reprezentuje silný hlas v politice s cílem přinést změny, které konečně budou hájit zájmy českých občanů. Své poslání v evropské politice vnímá jako příležitost k pozitivním změnám, které zajistí lepší budoucnost pro naši Českou republiku.